Wings for life

Deltagande från Funkibator skedde på det nationella arrangemanget Wings for life, en löpartävlig där alla intäkter gick till ryggmärgsskadeforskning. Totalt deltog tio personer från Funkibator, tävlingen genomfördes även på en global nivå där många länder över världen startade samtidigt och på så vis kunde mäta sig mot varandra.


Tävlingen har ett annolunda upplägg där alla över hela världen startar exakt samtidigt. Det som är särskilt bra är också att personer som använder rullstol tävlar tillsammans med löpare utan rullstoll. Alla startar samtidigt och springer eller rullar längs samma bana. 30 minuter efter start så börjar en "stoppbil" rulla från startlinjen. Denna ökar sedan successivt sin hastighet och då den kommer ikapp löpare så måste de stanna och loppet är för dem slut. 

I Sverige gick Wings for life i Kalmar och bansträckningen gick över Ölandsbron och sedan söderut längs med ön. Loppet arrangeras årligen under maj månad.


Läs mer om Wings for life på https://www.wingsforlifeworldrun.com/int/en