Utbildning och information

Utbildning
Specifika utbildningstillfällen i ämen som exempelvis diagnoser, arbetsmarknad, bemötande, tillgänglighet och smärta.

Genomförande av föreläsningsserie med åtta tillfällen.
Genomförande av en tvådagarsutbildning i privatekonomi.

Researcharbeten
Undersökningsarbeten där information inhämtas, anlayseras och sammanställs exempelvis i rapportform.

Specifika uppdrag
Deltagande i referensgrupper, styrgrupper, utredningar, arbetsträning.

Föreläsningsinsats på FOMS rikskonferens.