Tränings- och rehabgrupp

Här samlas personer som vill skapa nätverk och utbyta erfarenheter om olika tekniker inom träning, rehabilitering och habilitering. Hur kan man använda sig av ny teknik och vilka träningsformer passar bäst för just ens behov? Tillsammans utbyter gruppen erfarenheter och tips om nya metoder. Här kan man också få prova på olika typer av tekniska utrustningar. Samverkan sker här med träningssatsningen Cyberhjärta.