Tjänstestöd

Anslutna föreningar får tillgång till Funkibator riksförbunds expertgrupper. Med hjälp av kunskap, råd och vägledning kan ens förening, utan kostnad, ta sig framåt enkelt i en önskad utveckling. Med hjälp av denna tjänst kan man få till en fin logga, utveckla en social affärsidé, få hjälp bokförning och utbetalning av lön med mera. Experterna finns både som riksförbundets anställda personal men även av medlemmar och andra som anmält sitt intresse för att hjälpa till.

>>> Läs mer om de befintliga expertgrupperna