Teckenspråkets dag

Under 2016 genomfördes ett större kampanjarbete för att uppmärksamma teckenspråkets dag den 14 maj, bland annat genom produktion av insändare samt göra inspelning av TV för nationell spridning. Målet är att fortsätta med detta arbete i framtiden finns fler inspelningar och utspel planerade.

Producerade TV-program sänt via Öppna kanalen och via Youtube
TV-program 1 - Teckenspråket som väcker nyfikenhet
TV-program 2 - Ett annat sätt att kommunicera
TV-program 3 - En djupare inblick
TV-program 4 - Ett sätt att signalera