Styrelse

Funkibator riksförbund har en tillsatt interimstyrelse. Detta är en temporär styrelse som arbetar fram till att en ordinarie styrelse väljs på kommande riksmöte. Den sammansatta interimstyrelsen består av personer från Funkibator Kronobergs styrelse. Det beror på att initiativet till riksförbundsetableringen kommer därifrån.

Följande personer ingår i interimstyrelsen:

Stefan Johansson

Pia Hammargren

Att delta i en styrelse är ofta inte det roligaste man kan göra i en förening, men det är nödvändigt. Styrelsearbetet bedrivs utanför ordinarie arbetstid och personerna i interimstyrelsen tar allt framåt i den takten som är möjlig. Är du intresserad av styrelesearbete eller att kanske till och med kandidera till en framtida förbundsstyrelse? Hör då av dig till oss!


Anna-Maria Eriksson


Ingmar Svensson