Startpaket

Som ny ansluten förening får du ett lite större resursstöd av Funkibator riksförbund vilket anpassas till vad just din förening behöver för att utvecklas framåt. Resursstödet kan bestå exempelvis av pengar, material, trycksaker, produkter eller kunskap. Resursstödet beror på föreningens storlek och har ett ungefärligt värde av 5 000 - 25 000 kronor.

Några konkreta exempel på vad innehållet i det här resursstödet kan vara är följande: 
- Inköp av webbsidesystem.
- Tryckning av broschyrer.
- Beställning av rollups.
- Köp av annonskampanj på sociala medier.
- T-shirts med föreningens namn.
- Personaltid för hjälp med texter, design, föreningsutveckling.
- Resor, utbildningar, konferenser.
- Inköp av material.

Innehållet i startpaketet kan också bestå av en sådan här. Det beror självklart på hur sockerberoende er styrelse är!