Socionomteam

I denna expertgrupp finns hjälp med rådgivning och vägledning om exempelvis brukarfrågor, LSS, SOL, fritidsaktiviteter, ekonomi med mera. Målet är att vi ska vara en aktör för de anslutna föreningarna som söker kunskap, information och/eller råd om livsvillkor och samhällsinsatser för personer med funktionsnedsättning.

De anställda inom ramen för den här expertgruppen består av socionomer och andra erfarna, kunniga och engagerade personer.  Många har egen erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning, vilket gör att fokus alltid ligger på ett brukarperspektiv.

Om socionomteamet inte har svaren själva så vet de åtminstone var de kan hittas. Antingen tar de reda på det du vill veta eller så hänvisas du direkt till en bättre källa.

Elma är en av socionomerna i Funkibators socionomteam. Hon är inriktad på fritidsområdet samt att bryta isolering och utanförskap.
Den stora fondboken är känd med sina 10 000-tals fonder, men det finns faktiskt ännu fler i databaser på nätet!