Riksmöte

Funkibator riksförbunds nationella etablering har antagit en mer konkret form där fem regionala föreningar startats upp. Avseende riksförbundet så finns det en tillsatt interimstyrelse som kommer driva utvecklingsarbetet tills det finns ett större antal anslutna föreningar. 

Ett första riksmöte kommer troligtvis att arrangeras någon gång under 2017, då det finns fler anslutna föreningar. Under riksmötet väljs den första ordinarie förbundsstyrelsen.

På riksmötet har varje ansluten förening en röst. Datum för det första riksmötet är ännu inte bestämt.

Inför riksmöte så kan det vara bra att läsa på lite formalia. Vi har tagit fram ett litet ordlexikon avseende olika namn i en förening och på ett årsmöte.

>>> Allmän ordlista förening och årsmöte

Formalia med ordförande, sekreterare, rösträknare. Riksmöte är kanske inte den mest informella mötesformen.
Bild hämtad från Funkibator Kronobergs årsmöte. 10 procent av medlemmarna behöver delta och på plats här är ett 40-tal.
Det är nästan så man vill hoppa av ett styrelsearbete för att få en sådan här!