Redaktion och media

Behöver din förening hjälp med att utveckla en webplattform eller fylla den lokala hemsidan med redaktionellt material? Då kan den här gruppen vägleda och hjälpa till. Gruppen har kunskap om media i bred bemärkelse där det arbetas med film, ljud, text, formgivning, illustrationer, animationer med mera. Finns den efterfrågade kompetensen inte inom befintligt team så finns det ett brett externt kontaktnät.

Micke, anställd filmtekniker och filmproducent.
Stefan, expert på text, och Sofie, expert på formgivning.