Opinionsbildning

För flera år sedan påbörjades ett löpande arbete för att informera omvärlden om funktionsnedsättning. Det här arbetet utvecklades över åren och idag har Funkibator regelbunden kontakt och informationsspridning med politker och andra beslutsfattare på såväl lokal/regional som nationell och internationella nivå.

Funkibator kontaktar regelbundet beslutsfattare särskilt när det gäller frågor som rör arbetsmarknad, fritidssysselsättning och olika typer av samhällsservice. Funkibator tar även plats avseende att vara remissinstans och att svara tillbaka. Under 2016 har Funkiabtor bland annat gett synpunkter avseende samverkansorganisation mellan det offentliga och funktionsnedsättningsrörelsen, samt arbete kring personer med psykisk ohälsa.

Träff med Torsten Jansson, New wave group, i Kosta.
Träff med kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Funkibator följer även kontinuerligt hur det offentliga arbetar med målgruppen och presenterar rapporter på såväl lokal som nationell nivå. Inom verksamheten finns en mediestrategi som innebär att föreningen verkar för att synas och höras i medier i olika geografiska områden. Regelbundet skickas pressmeddelanden ut till såväl lokala som nationella medier, medlemmar skriver även insändare och debattartiklar inom olika ämnen.

Något som också är viktigt är att träffa politiker och andra makthavare. Det här dels för att sprida information och påverka positivt kring frågor kring funktionsnedsättning men även för att ny verksamhet kan skapas genom dessa möten.

Det har blivit en hel del tidningsartiklar under årens lopp.