Om Funkibator riksförbund

Namnet Funkibator är ett påhittat namn som kommer från orden funktionsnedsättning och inkubator. Funkibator arbetar för att skapa en så gynnsam miljö för personer med funktionsnedsättning som möjligt – verksamheten har en inriktning mot rörelsenedsättning, synnedsättning, neuropsykiatriska diagnoser samt många olika sorters dolda nedsättningar. Medelåldern på medlemmarna är lite lägre då stört fokus ligger på barn, ungdomar och unga vuxna. Dock finns inga gränser vilka diagnoser, vilka åldrar, var man bor eller vem man är. Vi välkomnar helt enkelt alla som vill hänga med och ha kul.

Inom Funkibator ligger stort fokus på ett digitalt arbetssätt – här utvecklas ständigt nya idéer, metoder och verksamhetsområden. Funkibator genomsyras av tanken att alla ska få föra fram sina åsikter och synas – tankar, idéer och engagemang ska komma underifrån. Här ska var och en kunna sätta sin prägel, påverka och göra just det som den tycker är kul och givande!

Välkommen med och förändra världen!

Funkibator riksförbund ansöker årligen om statsstöd från Socialstyrelsen.