Nationell verksamhet

Funkibator är lite av en udda fågel inom föreningssfären då arbete bedrivs såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt. Det finns ständigt ett flertal pågående satsningar och flera nya innovationer. Parallellt med detta bedrivs ordniare verksamhet i form av en aktiv opinionsbildning för att personer med funktionsnedsättning ska få en förbättrad livskvalité. Funkibator driver även en så kallad Funkisförmedling, ett komplement till den statliga arbetsförmedlingen, som verkar som en neutral part mellan den arbetssökande, arbetsgivaren och myndigheter. Vidare kan mycket internationell verksamhet erbjudas samt även specifik verksamhet inriktad på träning med ny teknik samt barnboksproduktion. Målet är att alltid finnas till stöd för anslutna föreningar och dess medlemmar runt om i landet genom bland annat rådgivning och nationell informationsspridning. 

Vi vill bli fler, växa och utvecklas!

Det finns många runt om i Sverige som är intresserade av att organisera sig inom ramen för utvecklingsfrågor för personer med funktionsnedsättning. Ni är alltid välkomna att höra av er till Funkibator för stöd, plattformar, kunskap, erfarenhetsutbyte, nätverkande och resurser.