Medieproduktion

Funkibator bedriver redaktionellt arbete med allt vad det innebär. Här arbetas det med många olika medieformer, information, kommunikation och marknadsföring. Redaktionen har växt fram ur föreningens egna behov att producera material och idag så leveras även tjänster externt.


Filmproduktion
Produktion av filmer, intron, outron. Kan levereras inom i Kronobergs län.


Illustration/animation
Produktion av illustrationer, logotyper både i stillastående och rörligt format. 

Micke, en av personerna i filmteamet.
Illustrationer åt djurföretag.


Formgivning
Formgivning och produktion av exempelvis posters, medlemsmagasin, trycksaker, rollups och liknande.


Textarbete
Textproduktion exempelvis artiklar, reportage, insändare, projektplanstexter med mera.

Trycksak som producerats åt Funkibator.
Anna-Stina, engagerad frilansskribent för textarbete.