Mediamedverkan

Sedan starten har Funkibator förekommit flitigt i media och under de senaste tre åren, i och med riksförbundets utveckling, så har budskapet blivit mer och mer av nationell karaktär. Här presenteras en del av den mediamedverkan som förekommit.

Vill du hjälpa till med att skriva debattartiklar eller insändare i viktiga ämne, så hör av dig! Ju fler vi är som tycker till och kommunicerar ut vårt budskap, desto större genomslag.


Förteckning över nationella inslag i media
161201 - Smålandsposten, debattsvar Vår utblick från SIP
161128 - Smålandsposten, Inblick En amöbalik organisation 
161109 - Impuls Cyberhjärta
161031 - Arbetsförmedlingen förebildsanställning Jack
161028 - Intra Pokémon GO
161012 - Inpuls Pokénon GO
161010 - Smålandsposten, nominerad till årets eldsjäl
160800 - Skåne, Nathalie Nordluns
160705 - Norra Hallandstidningen, Träning med ny teknik
160208 - Smålandsposten, Funkibator bygger ut för 21 Mkr
150912 - Land, Pontus Ydström stipendiemottagare
150821 - Barometern Kalmar, Pontus

Reportage i Studieförbundet Vuxenskolans nationella medlemstidning.