Material

Funkibator Riksförbund har en materialpark bestående av datorer, spelmaskiner, mediaprylar samt annan kul och nyttig teknisk utrustning. I största möjliga mån skickas denna till anslutna föreningar som har behov av materialet. Utrustningen kan användas till föreningars kansliverksamhet, till exempel speciella event och utbildningar, mediaproduktioner och annat. Funkibator riksförbund kan också investera i ny teknik om det visar sig att något saknas och är efterfrågat.

Sällskapsspel.
50 kg lego, mycket kul att ha till workshops!
Pyssel och plock, stick- och virknålar.


Exempel på vad som finns i materialparken: 
Datorer, projektor, pod-utrustning, hobbymaterial, inspelningsutrustning, spelkonsoler.

Zoomcamp, terränggående eldriven fyrhjuling.
Än mer sällskapsspel!
En hyfsat intelligent symaskin.