Långvarig smärtgrupp

Grupp som finns digitalt och via Facebook utbyter kunskap, tips och erfarenheter. Står bakom smärtföreläsning som arrangerats i Funkibator Kronoberg.

Facebookgrupp där det är fritt att delta.


Genomförd smärtföreläsningsserie i Kronobergs län. Något liknande kommer genomföras på Gotland under 2017. Serien har genomförts i samarbete med Reumatikerförbunder, Neuroförbundet och Studieförbundet Vuxenskolan.