Internationellt

Internationell konferens hos Funkibator.

Under de senaste åren har ett stort antal internationella aktiviteter genomförts och genom detta har Funkibator ett mycket utbyggt kontaktnät över Europa med andra föreningar och nätverksorganisationer. Flera internationella arbeten pågår bland annat att ansöka om medlemskap i det ledande Europeiska nätverket, European platform for rehabilitation, samt att genomföra ett antal internationella researchsarbeten för att ser hur långt olika Europeiska länder har kommit på olika specifika områden.

En stor del av Funkibators internationella verksamhet har kommit till stånd genom samarbete med verksamheten Globala Kronoberg. De har spetskompetens avseende internationella projekt och är även godkänd koodinerande organisation för EU-programmet som heter Erasmus+. Läs mer om Globala Kronoberg på www.globalakronoberg.se.

Esther, internationell spansk volontär.

Volontärskap (European volunter service, EVS)
Funkibator kan erbjuda volontärplatser, runt om i Europa, för personer med funktionsnedsättning – samtidigt som europeiska volontärer kan tas emot i Funkibators verksamhet i Sverige. Då man ska åka iväg som volontär så hjälps det till med allt det praktiska som när det kommer till resa, försäkring, förberedelser, ekonomi. Vill du bli volontär så ansöker du om att få komma till exempelvis en fritidsgård, ett museum, barnhem eller idrottsförening där volontären blir en extraresurs i organisationen. Det betyder att du inte får göra uppgifter som egentligen ska utföras av en anställd eller ersätta någon som är anställd i organisationen. Som volontär får du chansen att uppleva och lära känna ett lands kultur, seder och språk - det är en fantastisk möjlighet att utvecklas som människa och uppleva något du kommer att bära med dig hela livet.

Ungdomsutbyten (Youth exchange)
Funkibator har ofta möjlighet att delta på internationella ungdomsutbyten (18-30 år) där enskilda personer eller grupper bestående av unga med funktionsnedsättning får besöka andra länder och lära känna nya människor. Under 2015 har medlemmar fått möjlighet att besöka Österrike och under sommaren 2016 deltog Funkibator på ett internationellt utbyte i Turkiet där representanter från fem andra europeiska länder deltog. Under de senaste åren har ett tiotal utbytesresor genomförts med besök hos aktörer i Danmark, Ungern, Skottland, Spanien, Belgien, Tyskland med mera. Genom dessa internationella satsningar finns nu ett mycket utbyggt kontaktnät över Europa bestående av liknande föreningar och nätverksorganisationer. Ibland finns det även möjlighet att delta på internationella utbyten i Sverige. Då kommer det i stället hit ungdomar från olika europeiska länder.

European Platform for Rehabilitation (EPR)
EPR är ett europeiskt nätverk för föreningar som arbetar med utvecklingsfrågor och i nätverket är Sverige ännu inte medlem. Funkibator har dock sedan 2015 arbetat för att bli medlemmar i nätverksorganisationen då ett medlemskap öppnar dörrar till konferenser, erfarenhetsutbyte och projektsamarbeten på såväl nationell som internationell nivå. Läs gärna mer om nätverket på www.epr.eu.