Internationellt

Till Funkibator och föreningar över landets hjälp finns en verksamhet som heter Globala Kronoberg. De är experter på EU-programmet Erasmus+. Genom det kan möjligheter hittas till att skicka iväg personer med funktionsnedsättning som volontärer, åka på elelr ta emot grupputbyten, delta på internationella konferenser och utbildningar.

Joana och Sara, två av experterna inom Globala Kronoberg. De har arbetat under många år och successivt blivit experter på bland annat Erasmus+.
Några informationsblad på engelska som brukar spridas i de internationella sammanhangen där Funkibator eller dess anslutna föreningar deltar.