Internationell- och resegrupp

Detta är en grupp för personer som gillar frågor och verksamhet som kretsar kring det internationella området. Här kan man få specifika erbjudanden om att vara volontär, delta på ungdomsutbyten, internationella konferenser och annat.

En annan verksamhet som också pågår inom gruppen är erfarenhetsutbyte avseende att resa i världen med en rörelsenedsättning - här kan man sammanföras med andra personer som besökt olika länder. Här kan frågor besvaras kring vilken hjälp som finns att få samt hur det ser ut i andra länder när det bland annat gäller tillgänglighetsanpassning, hjälpmedel och liknande. Att resa långt bort och samtidigt vara i behov av hjälpmedel kan förvisso innebära en hel del administrativa problem, men mycket går att lösa - då är erfarenhetsutbyte något som alla har att vinna på.

Några i resegruppen har samlats för att lyssna på en föreläsning om resande med elrullstol.
Tillfälle under 2016 då en större internationell konferens om rehabilitering med djur och odling arrangerades på Funkibator.
Pia på Mai kao beach. Känd för flygplanens överflygningar.
Annelie Larsson, kurator på Riksgymnasiet i Angered, berättade om sin resa till Japan ihop med två kompisar där alla reste med elrullstolar.
Thomas, styrelsemedlem i Funkibator Kronoberg, är mer borta än hemma. Han är med andra ord en tidningskänd globetrotter!