Idé och innovation

Genom detta team kan anslutna föreningar få hjälp att göra idéer till verklighet. Idé- och innovationsteamet kan fungera som ett bollplank, tipsa och vägleda. Här kan du få stöd med att hitta finansiärer, utveckla idéer, skapa social affärsverksamhet, hitta koncept och modeller. Kärnan i det här arbetet handlar om samma kärna som finns inom Funkibator riksförbund - utveckling och entreprenörskap ihop med funktionsnedsättning.

Två viktiga budskap när det handlar om ett utvecklingsarbete är:
1) Det tar tid, mycket längre tid än man från början tror.
2) Det är en fördel om man börjar litet och sakta får något att växa tills det blir stabilt/etablerat.

Tre idéer som beskrivs i text med bakgrund, syfte, mål och genomförande.

Att gå från idé till verklighet
Idéutvecklingsprocessen har ett antal naturliga steg. Allt börjar med att det finns en idé om något specifikt eller en önskan om att utvecklas i någon specifikt riktning. Man kan se det som att det är här man skapar den första riktningen över hur konstruktionen ska se ut i verkligheten. Att utveckla idén mentalt och att lägga tid på tanke är här viktigt. Allt som finns på i verkligheten behöver nämnlige skapas två gånger. En gång i det mentala och en gång till i det fysiska. Om man inte lägger tid på steg 1 så blir inte heller det fysiska slutresultatet särskilt lyckat.

När man utvecklas sin idé eller tanke så kan det vara väldigt bra att beskriva det man vill i text. Man kalla det för en idébeskrivning där frågor besvaras som vad ska göras, vem ska göra det, när ska det göras, hur ska det göras och varför ska det göra? Att fundera själv, att prata med andra, att sätta sin idé på pränt är viktiga delar i en inledande process innan man börjar göra något annat.

Projektbeskrivning då finansering ska sökas
Om det är så att idén man vill genomföra kräver finansering så finns det en stor mängd med olika tänkbara finansiärer ute i samhället. Vilken finansiär som kan passa handlar om vad det är för någon idé och om olika finansiärers ändamål överensstämmer med det man vill göra. Ibland finns det också olika tidsmässiga utlysningar att ta hänsyn till. Men något som är en gemensam nämnare oavsett är att det brukar krävas en mer omfattande projektbeskrivning. En enkel sådan kan bli färdig snabbt, men beroende på omfattning och komplexitiet så kan ett sådant arbete till och med ta 1-2 år att göra komplett.

Ett stort arbete tillsammans med en person som hade idéer om att träna med ny teknik ledde fram till satsningen Cyberhjärta. Det här utvecklingsarbetet pågick i 1,5 år innan allt blev klart.