Hjälpmedel

Genom Funkibatorbutiken säljs hjälpmedel både genom butiksförsäljning i Kronobergs län samt genom nationell distribution där produkter skickas inom landets gränser.

Se mer på Funkibatorbutikens egen webbsida, www.funkibatorbutiken.se.

Kvalitétskäppar
Träningsutrustning
Identitetsskapande leksaker
Kamma och tvätta
Skära och hyvla
Öppna
Stabilt sittande
Rollatorer
Kryckor