Historia

Allt tog sin början när Pia Hammargren kom till Nätverket SIP under 2007, ett unikt paraplynätverk med bas i södra Sverige som arbetar med samhällsförändring inom olika områden. Pia hade själv arbetat med olika sorters engagemang och frågor kring funktionsnedsättning under hela sitt liv och tog många ideér med sig – detta var frågor som nätverket inte arbetat med tidigare.

Efter några mindre uppdrag så blev en ansökan från Allmänna arvsfonden beviljad, projektet handlade om utvecklingsfrågor för människor med funktionsnedsättning. Ansökan var en reaktion på att några personer tyckte att funktionsnedsättningsrörelsen hade stagnerat, arbetade på samma sätt, med för lite samarbete och för mycket revirtänkande. Idén med projektet var att istället arbeta framåt, annorlunda, experimenterande och innovativt. Detta kom att bli startskottet på Funkibator.


1,5 år in i projektet så insåg de som arbetade med verksamheten att det fanns mycket potential och att allt behövde en plattform efter projektet – Funkibator ideell förening bildades. Projektet tog slut men det gjorde inte Funkibator förening. Den plattformen gav nu möjligheter för mycket ny verksamhet att växa fram och fler och fler engagerade personer hittade till Funkibator.

Internationella frågor växte fram, likaså arbetsmarknad, fritid och utbildning. Föreningen fokuserade på att höja livskvalitén för personer med funktionsnedsättning och då fick man greppa alla tänkbara olika "livsfrågor". Funkibators inriktning blev med tiden mer och mer tydligt inriktad mot utvecklingsfrågor, entreprenörskap, innovationer ihop med funktionsnedsättning. Inom den arenan fanns det väldigt få som arbetade samtidigt som behovet var enormt.

Funkibator drevs fram till sommaren 2016 som en lokal och regional förening men då behovet inte stannar i Småland togs beslutet att starta ett riksförbund. Detta var något som blev verklighet i oktober och nu är hela Sverige innefattat i Funkibators verksamhet.