Funkisförmedlingen

Funkisförmedlingen är en föreningsdriven verksamhet som stödjer dig med funktionsnedsättning i frågor som rör arbete. Servicen är bred och har ofta många saker att erbjuda, både för dig som är arbetssökande, arbetsgivare eller myndighet. Funkisförmedlingen är ett komplement till den statliga Arbetsförmedlingen och kan verka som en neutral part mellan arbetssökande, arbetsgivare och myndigheter. Målet är att kunna ge dig som arbetssökande stöd och råd och samtidigt är förmedlingen ständigt på jakt efter aktörer över hela Sverige som arbetar med dessa frågor. I Funkisförmedlingen sker arbetet personligt, digitalt och med hög tillgänglighet. Merparten av de som arbetar i verksamheten har själva funktionsnedsättningar vilket gör att det finns en stor förståelse och engagemang för att stödja och hjälpa just dig.

Läs gärna mer om satsningen på www.funkisformedlingen.se.

Invigning av Funkisförmedlingen, 23 september 2015.
Funkisförmedlingen är ett registrerat och skyddat varumärke.


Funkisförmedlingen kan till exempel hjälpa till med arbetsträning, alternativ daglig verksmahet, alternativ skolgång, uppstart av sociala företag, vägledning och rådgivning avseende arbetssökande, uthyrning av personal. Funkisförmedlingen samlar idag ett bredd utbud av många tjänster inom arbetsmarknadsområdet. Vidare eftersträvas det att sprida verksamhet inom arbetsmarknadsområdet till Funkibators anslutna förneingar.

För mer information om Funkisförmedlingen kontakta verksamhetens ledare, Stefan Johansson på stefan.johansson@funkibator.se.

En av många artiklar i media om Funkisförmedlingen.
 

Arvsfonden
Finansiär till Funkisförmedlingens etablering är Allmänna arvsfonden där denna etableringsperiod är 2015-2017. Verksamheten fortsätter från 2018 och framåt - där den kommer stå på egna ben.

Arvsfonden är en unik fond för Sverige som bidrar med ekonomiska medel till föreningar och ekonomiska föreningar som har innovativa idéer där en etablering och fortlevnad kan ske i efterhand. Arvsfonden har tre huvudmålgrupper som består av barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.

>>> Läs mer om Arvsfonden