Föreningsstöd

En av Funkibators viktigaste uppgifter är att ge så mycket stöd till de anslutna föreningarna som möjligt. Stödet finns i form av olika resurser och en diskussion sker med varje förening där stödet sen anpassas.

Kanske produkter till just er förening?
Varför inte arrangera en pizzakväll?
Ett event hos er med lite rökdimma?
Hjälp med att betala en professionell magiker?
Eller kanske en popcornmaskin?