Föreningsnyheter

Nationell medlemstidning
>>> Första numret är under produktion och kommer successivt fyllas med innehåll.

Notiser i korthet
161130 - En fotosession på kansliet för att efteråt börja fylla den här sidan med passande bilder.
161115 - Beslut fattades av styrelsen i Funkibator Kronoberg att juridiskt sett starta upp fem regionala Funkibatorföreningar.
160903 - Funkibators nationella riksförbunds webbsida har beställts och börjar nu fyllas med innehåll. Målsättningen är lansering kring årsskiftet.