Fonder/stiftelser

Funkibator har själv startat upp ett stipendie och arbetar för att kunna erbjuda flera fonder/stipendier som premierar personer som är i behov av olika sorters stöd. Det är troligt att flera fonder/stipendier kommer att startas upp. Funkibator kan också åta sig förvaltarskapet om någon annan behöver en juridisk organisation eller en aktör som kommunicerar ut möjligheten samt tar emot ansökningar.

Pontus, stipendiat från Kalmar.
 

Joel Gustavsson-stipendiet
Funkibator vill uppmärksamma personer som på olika sätt utmärkt sig genom att vara en förebild för andra. Joel Gustavsson var en framåt person som trots liten fysisk förmåga kastade sig ut i världen på resor och aktivt tränade skytte där han även placerade sig högt på topplistorna. Joel vad initiativrik, generös och han var en förebild för andra. Joel var engagerad i Funkibator och hjälpte till mycket i dess uppstart med ritningar, bilar, aktiviteter och annat som han kunde bistå med. Han var också delaktig i att starta upp Unga funkisar som senare kunde bli ett riksförbund.

Stipendiet som bär hans skapades efter Joels bortgång 22 februari 2014 och delas ut årligen på hans födelsedag 19 augusti, till en person som på något sätt visat sig ha samma anda eller personlighet som Joel. Stipendiet ska enkelt och litet sätt premiera personer som är på liknande sätt som Joel. Nomineringar av förebildspersoner med funktionsnedsättning kan skickas löpande under året till Funkibator Kronoberg på info@funkibator.se.

Nathalie Nordlund, stipendiat från Skåne.
Joel Gustavsson på bild är grunden till Funkibators instiftade stipendium.