Ekonomi och redovisning

Den huvudsakliga kundgruppen är mindre företag och föreningar. Arbete sker gentemot de kundgrupper där ekonomiarbetet är en extra stor belastning. I Funkibators egen utveckling sedan år 2000 så har föreningen själv varit i samma typ av situation, då det antingen finns för få personer eller då ekonomiarbetet kräver större kunskaper om bokföring, löner, bokslut och juridik.

Funkibator, registerad byråpartner för Fortnox ekonomisystem.

Upplägg erbjuds för föreningar, enskilda firmor, aktiebolag och ekonomiska föreningar. Arbete sker både med kunder som finns i närområdet och med kunder som ligger på annan geografisk plats, där ett fungerande distansupplägg tillämpas. Arbete sker med bokföring, fakturahantering, reskontra, lönehantering, upprättande av bokslut, deklarationer, projektredovisning med mera. Även rådgivning och tips kring ekonomiska rutiner, effektiviseringar, kalkylering, budget, likviditet, semester, tidrapportering och liknande finns att tillgå.

Välkommen att höra av dig för diskussion om ett eventuellt engagemang.