Ekonomi- och fondgrupp

Gruppen riktar sig till personer som är intresserade av att lära sig mer om hur man på bästa sätt kan hitta och söka finansering. I det här arbetet finns det två större spår där det ena är att ansöka om ekonomiska medel till sig själv - det kan exempelvis handla om hjälpmedel, resor och utbildning. Det andra spåret är att söka finansering till idéer eller nya verksamhetssatsningar. Gruppen riktar sig till både enskilda medlemmar och anslutna föreningar.

Lukas är glad över besked om beviljade fondmedel!


Ett användbart hjälpmedel är Funkibators fondguide för föreningar och privatpersoner. Det vägleder en genom grunderna mot att hitta, söka och få idéer och annat en chans till att få beviljat ekonomiskt stöd.

Funkibators fondguide