Distansutbildning

Funkibator har under en lägre tid arbetat med distansutbildningar. Ämnena kan variera över tid.

Funkibatornedsättning i det nutida samhället
Den mest etablerade utbildningen har genomförts sedan 2009 och är en nationell distanskurs inriktad på funktionsnedsättning och dess frågor. Kursen bedrivs genom Region Kronobergs Grimslövs folkhögskola. Kursen riktar sig till personer med funktionsnedsättning, förtroendevalda, yrkesverksamma och anhöriga. Syftet är att tillsammans studera den senaste utvecklingen på många olika områden så som teknik, tillgänglighet, samhällsservice, juridik med mera. Kursen pågår under en termin på halvfart och deltagare är berättigade till studiestöd via CSN. Årligen deltar 20-30 personer från hela Sverige.

>>> Läs mer om distanskursen Funktionsnedsättning i det nutida samhället

Distanskursträff i Växjö fylld med inspirerande föreläsningar.
Emmalill, en av flera inspirationsföreläsare.

Grundkurs funktionsnedsättning (under produktion)
En grundkurs som handlar om funktionsnedsättning i allmänhet. Innehållet består exempelvis av funktionsnedsättning, diagnoser, bemötande, tillgänglighet, anpassning, temiologi.

Skrivarkurs (under produktion)
Skrivande är något som blir viktigare. Det erbjuds många kurser i skrivande men dessa är ofta inriktade på en viss typ av skrivande. Funkibator håller som alternativ på med att utveckla en bred skrivarkurs där man får prova på skrivande av krönika, kåseri, insändare, projektplan, novell, poesi, sammanfattningar och debattartiklar.

Träning med ny teknik (under produktion)
I samband med att satsningen Cyberhjärta startas upp så kommer distansutbildning erbjudas inom området ny teknik och träning. Här får man kunskap om den nya metodiken ut flera olika perspektiv. 

Bokproduktion (under produktion)
I samband med att satsningen Prickens kompisar startas upp så kommer distansutbildning erbjudas avseende bokproduktion. Här kommer det studeras texter, designer, innehåll, produktionsprocess, omväldsbevakning och annat på ämnet.