Bilda ny förening

En förening är en grupp människor som vill göra något tillsammans. Föreningar har egna pengar och kan äga saker, exempelvis teknisk utrustning, hjälpmedel, spel som medlemmarna använder och bestämmer över tillsammans. När man har en förening är det lättare att genomföra roliga idéer och projekt eftersom man kan få stöd av olika slag.

Genom att ansluta en ny förening till Funkibators riksförbund eller kan ni få tillgång till många olika sorters stöd och resurser. Nedan följer kortfattad information om hur man på ett enkelt sätt startar en ny förening. Ni får tillgång till Funkibators processtöd som ger råd och hjälper till med det praktiska, samt hur ni sedan går till väga för att ansluta er förening.

Så startar ni en ny förening

Funkibators processtöd hjälper er mer konkret att bilda en förening. Här nedan följer information i grova drag om hur det går till att bilda en förening.

- Ni behöver vara minst tre personer.
- Bestäm vad föreningen ska ha för namn.
- Det första steget är att bilda en tillfällig interimstyrelse.
- Ni har ett första möte där ni bestämmer vilka stadgar föreningen ska ha.
- Sedan upprättar ni ett protokoll där ni beskriver bildandet av föreningen och vilka som sitter med i interimstyrelsen.
- Med hjälp av protokollet ansöker ni om organisationnummer hos Skatteverket.
- Med hjälp av protokollet beställer ni ett bankkonto hos en bank.

Dessa lite mer formella steg är ofta nödvändiga för att föreningen ska vara giltig ut mot övriga samhället. Självklart kan ni direkt börja arbeta med konkret verksamhet, aktiviteter, projekt, träffar och annat skoj!

Längre fram i processen kommer ni till medlemskap, årsmöte, verksamhetsplan och liknande men det tar man när man är där.

  • Skapa ett namn och fundera över vad just er förening vill inrikta er på. Bestäm även vem som ska göra vad genom att bilda en styrelse. En styrelse består av minst en ordförande, en kassör och en sekreterare. Utöver styrelsen kan ni ha andra bestämda roller som till exempel lokalansvarig och hemsidesansvarig.
  • För att starta en förening måste ett första årsmöte hållas. Föreningens stadgar upprättas och ska bland annat innehålla vem som bestämmer och vad man som medlem ska ha för rättigheter. På årsmötet fastställs även styrelse, revisorer samt verksamhetsplan och budget. Mallar för dessa hittar ni i menyn till vänster.