Anslut befintlig förening

Befintlig föreningar som inte redan tillhör något annat riksförbund kan ansluta sig till Funkibator riksförbund. Det här är en lite längre process där riksförbundstillhörigheten ska skrivas in i era stadgar. Dock kan det samtidigt gå väldigt snabbt genom att en avsiktsförklaring om anslutning upprättas mellan Funkibator och din förening. Ni behöver först diskutera det här i styrelsen och fatta ett beslut om att upprätta en avsiktsförklaring om anslutning.