Cyberhjärta

Minikonferens för dig inom rehab/hab, omsorg, träning - Träning med ny teknik

Inbjudan i pdf
Växjö - Tisdagen den 15/5 kl 10-15 >>

Bild från pdf Inbjudan till Växjö minikoferens

Inbjudan i pdf
Kristianstad - Måndagen den 28/5 kl 10-15 >>

Bild från pdf Inbjudan till Kristianstads minikoferens

Arvsfonden
Finansiär till satsningen Cyberhjärta är Allmänna arvsfonden. Arvsfonden är en unik fond för Sverige som bidrar med ekonomiska medel till föreningar och ekonomiska föreningar som har innovativa idéer där en etablering och fortlevnad kan ske i efterhand. Arvsfonden har tre huvudmålgrupper som består av barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.

>>> Läs mer om Arvsfonden

Arvsfondens logotyp