Funkibator Syd

Välkommen till en enkel informationssida för Funkibator Syd. Här kan du läsa kort om vår verksamhet, årsmötet och hur du blir medlem och engagerar dig.

Föreningens verksamhet

Etablering av regionförening
Information kommer

Prickens kompisar
Information kommer

Cyberhjärta
Information kommer

Smärtföreläsningar
Information kommer

Efter skoltid
Information kommer

Arbetsmarknad
Information kommer

Nätverkande och samverkan
Information kommer

Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2018

>>> Kallelse 2018
>>> Dagordning 2018

>>> Verksamhetsberättelse 2016/2017
>>> Balansrapport 2017
>>> Resultatrapport 2017

>>> Revisionsberättelse 2017
>>> Ekonomisk budget 2018

>>> Verksamhetsplan 2018
>>> Valberedningens förslag på ny styrelse 2018/2019

Ordlista och förklaringar
Stadgar

Bli medlem

>>> Här kan du registrera dig som enskild medlem till Funkibator Syd.

Styrelse

Information kommer

Kontakt

Björn Jönsson - Regional verksamhetsutvecklare

Funkibator Syd
Västra Storgatan 52 B
291 31 Kristianstad

http://funkibatorrf.se/Funkibator-Syd.html
bjorn.jonsson@funkibator.se
facebook.com/funkibator
0708 - 880710